Logo

Sản phẩm

SẢN XUẤT LẮP ĐẶT TỦ ĐIỀU KHIỂN, LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

12

Biến tần
Servo
Giám sát – Điều khiển
Phụ kiện

CUNG CẤP THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA

San Pham Semiens 1109

Biến tần
Servo
Giám sát – Điều khiển
Phụ kiện

Hệ thống dây chuyền nhúng gang tay tự động

Anh Gloveland

Dây chuyền nhúng gang tay tự động cho nhà máy Bắc Giang

SCADA HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯƠC THẢI

11

Có thể giám sát từ xa toàn bộ thông số của hệ thống

Hệ thống giám sát dây chuyền Andon

Z4509822944085 9ef132fa9583d701c51c4e33645dd473

Giám sát, đo lường hiệu suất hoạt động của dây chuyền nhà máy .

Dịch vụ

Dịch vụ “Sang hơn của Mỹ tốt hơn của Đức” tạo nên giá trị khác biệt của DAT