Sustainable Places in the World.

  • Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống phòng sạch
  • Tư vấn, thiết kế thi công kho đông lạnh
  • Thi công cơ điện
  • Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị
  • Hệ thống nhận diện bằng Smart Camera