10+ NĂM KINH NGHIỆM

LĨNH VỰC KINH DOANH

dustra

Tự động hóa

Hệ thống tự động điều khiển, quản lý, giám sát điều khiển bao gồm: Hệ thống truyền nhận dữ liệu,

Thiết kế và thi công phòng sạch

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống phòng sạch Tư vấn, thiết kế thi công kho đông lạnh Thi

Điều khiển máy móc

Lĩnh vực điều khiển máy móc là một phần quan trọng của lĩnh vực tự động hóa, tập trung vào

Thiết kế gia công máy móc tự động

Thiết kế, chế tạo máy tự động hóa theo yêu cầu Lắp đặt tủ bảng điện động lực, tủ phân

dustra

Chúng tôi làm như thế nào?

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Chuẩn hóa quy trình làm việc giúp khách hàng tối ưu chi phí, thời gian, nguồn lực để thực hiện dự án.

Khảo sát đánh giá01

Trực tiếp khảo sát và đánh giá yêu cầu khách hàng. Dựa trên nguồn lực, chi phí và hiện trang để đưa ra các phương án thực hiện phù hợp với điều kiện đối tác. Đảm bảo tiêu chí hiệu quả, tiết kiệm và an toàn

Giải pháp và báo giá, hợp đồng02

Dựa trên nhu cầu khách hàng đưa ra 2-3 phương án để khách hàng lựa chọn thực hiện. Gửi bảng báo giá chi tiết, hợp đồng cho khách hàng.

Thực hiện và nghiệm thu03

Đảm bảo đúng tiến độ đề ra theo hợp đồng với đối tác. Thực hiện dự án và đảm bảo phương án nghiệm thu đầy đủ. Thi công an toàn, chất lượng.

Đào tạo và bảo hành bảo trì04

Đào tạo nhân sự đối tác có thể vận hành hệ thống một cách hiệu quả và bền bỉ. Đồng hành cùng với đó là việc bảo hành bảo trì hệ thống thường xuyên.

100+

KHÁCH HÀNG
TIN DÙNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI